Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-10-14

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.108,32
100 zł1/47,782.332,90
200 zł1/215,554.304,12
500 zł131,108.249,55

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe