Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-10-30

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.141,38
100 zł1/47,782.402,48
200 zł1/215,554.432,50
500 zł131,108.495,62

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe