Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-11-30

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.033,99
100 zł1/47,782.176,43
200 zł1/215,554.015,45
500 zł131,107.696,27

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe