Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-12-04

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.046,82
100 zł1/47,782.203,44
200 zł1/215,554.065,27
500 zł131,107.791,76

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe