Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-12-15

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.033,84
100 zł1/47,782.176,13
200 zł1/215,554.014,89
500 zł131,107.695,20

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe