Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-12-21

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.054,84
100 zł1/47,782.220,33
200 zł1/215,554.096,43
500 zł131,107.851,49

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe