Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-01-08

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.087,28
100 zł1/47,782.288,60
200 zł1/215,554.222,38
500 zł131,108.092,90

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe