Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-02-01

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.078,53
100 zł1/47,782.270,19
200 zł1/215,554.188,42
500 zł131,108.027,81

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe