Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-02-05

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.034,90
100 zł1/47,782.178,35
200 zł1/215,554.018,99
500 zł131,107.703,07

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe