Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-02-09

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.057,63
100 zł1/47,782.226,19
200 zł1/215,554.107,25
500 zł131,107.872,23

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe