Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-02-10

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.050,81
100 zł1/47,782.211,83
200 zł1/215,554.080,76
500 zł131,107.821,45

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe