Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-02-24

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.031,92
100 zł1/47,782.172,08
200 zł1/215,554.007,42
500 zł131,107.680,89

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe