Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-03-01

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.002,76
100 zł1/47,782.110,69
200 zł1/215,553.894,16
500 zł131,107.463,80

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe