Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-03-09

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.007,70
100 zł1/47,782.121,11
200 zł1/215,553.913,38
500 zł131,107.500,64

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe