Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-03-18

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.033,46
100 zł1/47,782.175,32
200 zł1/215,554.013,39
500 zł131,107.692,34

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe