Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-04-12

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.027,74
100 zł1/47,782.163,28
200 zł1/215,553.991,19
500 zł131,107.649,78

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe