Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-04-13

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.021,06
100 zł1/47,782.149,23
200 zł1/215,553.965,25
500 zł131,107.600,06

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe