Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-04-23

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.046,34
100 zł1/47,782.202,42
200 zł1/215,554.063,40
500 zł131,107.788,19

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe