Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-05-17

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.061,33
100 zł1/47,782.233,98
200 zł1/215,554.121,62
500 zł131,107.899,77

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe