Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-06-04

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.057,05
100 zł1/47,782.224,98
200 zł1/215,554.105,01
500 zł131,107.867,94

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe