Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-06-08

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.069,30
100 zł1/47,782.250,77
200 zł1/215,554.152,60
500 zł131,107.959,14

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe