Czym jest AZU?

Aplikacja Zarządzania Uprawnieniami (AZU) jest aplikacją webową (portalem), która pozwala uprawnionym przez instytucje pracownikom (Administratorom Uprawnień Instytucji AUI) zarządzać prawami dostępu swoich pracowników do systemów informatycznych NBP, zintegrowanych z ZSZT. Udostępnia podstawowe informacje użytkownikom w niej zarejestrowanych. Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://azu.nbp.pl.

Aplikacja Zarządzania Uprawnieniami (AZU) jest aplikacją webową (portalem), która pozwala uprawnionym przez instytucje pracownikom (Administratorom Uprawnień Instytucji AUI) zarządzać prawami dostępu swoich pracowników do systemów informatycznych NBP, zintegrowanych z ZSZT. Udostępnia podstawowe informacje użytkownikom w niej zarejestrowanych. Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://azu.nbp.pl.

Regulamin i formularze wniosków dla użytkowników AZU są dostępne na stronie Lista dokumentów. Instrukcje można pobrać na stronie Poznaj AZU.

Aplikacja AZU została przygotowana na potrzeby:

 • zarządzania kontami użytkowników korzystających z aplikacji biznesowych NBP wymagających rejestracji użytkowników,
 • zarządzania uprawnieniami użytkowników do systemów informatycznych NBP,
 • zapewnienia jednolitego systemu autoryzacji oraz audytowania aktywności użytkowników,
 • centralnego monitorowania zgodności posiadanych przez użytkowników uprawnień z założeniami regulacji i polityk bezpieczeństwa w NBP.

Użytkownicy AZU (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) mają możliwość m.in.:

 • wyświetlenia swoich danych adresowych i edytowania wybranych informacji,
 • wyszukiwania użytkowników,
 • przeglądania swoich uprawnień w aplikacjach zarządzanych przez AZU,
 • wystawiania wniosków o nadanie uprawnień do systemów w formie elektronicznej i śledzenia ich realizacji,
 • wnioskowania o utworzenie konta użytkownika,
 • samodzielnego zapisywania się i wypisywania z ról biznesowych,
 • pobierania zestawienia uprawnień.

AZU wspomaga proces ujednolicenia i centralizacji zarządzania tożsamością, uprawnieniami użytkowników do wszystkich systemów informatycznych w NBP oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ogranicza konieczność stosowania wniosków papierowych oraz wspomaga proces automatyzacji, wprowadzania i zatwierdzania zmian uprawnień użytkowników do systemów informatycznych NBP.

AZU udostępnia również mechanizmy dokumentowania procesu nadawania i zarządzania uprawnieniami (m.in. rozliczalność, historia zmian) oraz raportowania uprawnień, jakimi dysponuje każdy użytkownik.

Zobacz też