Bank centralny i stabilność finansowa – polityka makroostrożnościowa, kryzysy finansowe i pożyczkodawca ostatniej instancji

Jaki jest główny cel banku centralnego? Jaką rolę pełni system finansowy w gospodarce? jaki jest cel polityki makroostrożnościowej? Co kryje się pod pojęciem pożyczkodawcy ostatniej szansy?