Banknoty i monety

Emisyjna funkcja banku centralnego | Zasady sprzedaży | ABC kolekcjonera

Emisyjna funkcja banku centralnego | Zasady sprzedaży | ABC kolekcjonera

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pienię­żnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP są banknoty i monety.

Narodowy Bank Polski emituje dwa rodzaje monet. Pierwsze to monety powszechnego obiegu emitowane w wyso­kich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał. Do tej grupy należą również obiegowe monety okolicznościowe. Drugie to monety kolekcjonerskie, emitowane w niskich nakładach, przeznaczone głównie dla krajowych i zagranicznych numizmatyków.

Dowiedz się więcej