Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody, rotacja – I kw. ’24

Narodowy Bank Polski opublikował dane z zakresu: Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody (zaopatrywanie), rotacja – I kwartał 2024 r.