Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody, rotacja – II kw. ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody (zaopatrywanie), rotacja – II kwartał 2023 r.