Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody, rotacja – III kw. ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody (zaopatrywanie), rotacja – III kwartał 2023 r.