Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody, rotacja – IV kw. ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane za IV kwartał 2023 r. na temat banknotów i monet waluty polskiej: strukturę nominałową obiegu, przychody i rozchody do/z NBP oraz wskaźniki rotacji (częstotliwość powrotu) banknotów i monet do NBP.