Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody (zaopatrywanie), rotacja

Narodowy Bank Polski opublikował: Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody (zaopatrywanie), rotacja – I kwartał 2023 r.