Jan Paweł II

Jan Paweł II

2006
Nominał: 50 zł

Projektant

Andrzej Heidrich

Wymiary

144 x 72 mm

Nakład

2 000 000 sztuk

Data emisji

16-10-2006