100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski

100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

10 000

Data emisji

09-06-2022

Dodatkowe materiały