100. rocznica powstania TOPR

100. rocznica powstania TOPR

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany + efekt kątowy

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 10 000

Data emisji

24-09-2009
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany + tampondruk

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 100 000

Data emisji

24-09-2009
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 1 400 000

Data emisji

18-09-2009