100. rocznica urodzin Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

100. rocznica urodzin Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nominał: 200 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27,00

Masa

15,50 g

Nakład

do 4 500

Data emisji

06-06-2001
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 60 000

Data emisji

06-06-2001
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 1.200 000

Data emisji

06-06-2001