160. rocznica Powstania Styczniowego

160. rocznica Powstania Styczniowego

Nominał: 200 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27,00

Masa

15,50 g

Nakład

do 1 200

Data emisji

16-01-2023

Dodatkowe materiały

Nominał: 20 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 38,61

Masa

28,28 g

Nakład

do 10 000

Data emisji

16-01-2023

Dodatkowe materiały