200-lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

200-lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nominał: 200 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27,00

Masa

15,50 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

04-05-2016

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 20 000

Data emisji

04-05-2016

Dodatkowe materiały