25. rocznica wstąpienia Polski do NATO

25. rocznica wstąpienia Polski do NATO

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

10 000

Data emisji

07-03-2024

Dodatkowe materiały