50. rocznica przyjęcia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

50. rocznica przyjęcia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32

Masa

14,14 g

Nakład

do 14 000

Data emisji

02-12-1998