65. rocznica likwidacji getta w Łodzi

65. rocznica likwidacji getta w Łodzi

Nominał: 20 zł

Próba

Ag 925 (oksydowana)

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 38,61

Masa

28,28 g

Nakład

do 50 000

Data emisji

19-08-2009
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 1 000 000

Data emisji

17-08-2009