90. rocznica odzyskania niepodległości

90. rocznica odzyskania niepodległości

Nominał: 200 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27,00

Masa

15,50 g

Nakład

do 10 000

Data emisji

03-11-2008
Nominał: 50 zł

Próba

Au 999

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 18,00

Masa

3,13 g

Nakład

do 8 800

Data emisji

03-11-2008
Nominał: 20 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 38,61

Masa

28,28 g

Nakład

do 110 000

Data emisji

03-11-2008
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 1 200 000

Data emisji

30-10-2008