Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 1 500

Data emisji

26-08-2021

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 12 000

Data emisji

26-08-2021

Dodatkowe materiały