Generał Broni Stanisław Maczek (1892-1994)

Generał Broni Stanisław Maczek (1892-1994)

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 44 000

Data emisji

07-05-2003
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 700 000

Data emisji

07-05-2003