Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)

Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)

Nominał: 200 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27

Masa

15,5 g

Nakład

do 1 000

Data emisji

06-11-1996
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27

Masa

8,15 g

Nakład

do 300 000

Data emisji

06-11-1996