Jan Paweł II – 25-lecie pontyfikatu

Jan Paweł II – 25-lecie pontyfikatu

Nominał: 200 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27,00

Masa

15,50 g

Nakład

do 4 900

Data emisji

24-09-2003
Nominał: 20 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

kwadrat o boku 40,00 mm

Masa

28,28 g

Nakład

do 83 000

Data emisji

24-09-2003
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 2 000 000

Data emisji

24-09-2003