Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953) – 100. rocznica urodzin

Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953) – 100. rocznica urodzin

Nominał: 200 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27,00

Masa

15,50 g

Nakład

do 3 500

Data emisji

26-10-2005
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925 oraz zielona farba

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 62 000

Data emisji

26-10-2005
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 850 000

Data emisji

26-10-2005