Poczet królów i książąt polskich: Jadwiga (1384 – 1399)

Poczet królów i książąt polskich: Jadwiga (1384 – 1399)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Ag 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

06-09-2000