Poczet królów i książąt polskich: Jan II Kazimierz (1648 – 1668)

Poczet królów i książąt polskich: Jan II Kazimierz (1648 – 1668)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,0 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

27-09-2000
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 14 000

Data emisji

27-09-2000
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 20 000

Data emisji

27-09-2000
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 450 000