Poczet królów i książąt polskich: Kazimierz III Wielki (1333-1370)

Poczet królów i książąt polskich: Kazimierz III Wielki (1333-1370)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 400

Data emisji

06-02-2002