Poczet królów i książąt polskich: Kazimierz IV Jagiellończyk (1447-1492)

Poczet królów i książąt polskich: Kazimierz IV Jagiellończyk (1447-1492)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 300

Data emisji

07-05-2003