Poczet królów i książąt polskich: Przemysł II (1295-1296)

Poczet królów i książąt polskich: Przemysł II (1295-1296)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 3 400

Data emisji

20-02-2004