Poczet królów i książąt polskich: Stefan Batory (1576 – 1586)

Poczet królów i książąt polskich: Stefan Batory (1576 – 1586)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: Au 900

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21

Masa

8 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

30-06-1997
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32

Masa

14,14 g

Nakład

do 15 750

Data emisji

30-06-1997
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32

Masa

14,14 g

Nakład

do 5 250

Data emisji

30-06-1997
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27

Masa

8,15 g

Nakład

do 315 000

Data emisji

30-06-1997